L’STEI Intersindical demana que es restitueixin els drets individuals i col·lectius, un canvi del sistema de finançament i una solució negociada al conflicte entre Catalunya i l’Estat.

Davant les eleccions del 10-N, l’STEI i la Confederació Intersindical consideren necessari un canvi de polítiques socials, laborals i econòmiques que posin en el centre les persones i el planeta

És un pensament generalitzat que hi ha hagut un retrocés en els valors democràtics en el conjunt de l’Estat espanyol. La negació sistemàtica i la vulneració constant de la llibertat sindical, la llibertat de pensament, d’expressió, de reunió i manifestació han estat una constant en els darrers anys que ha d’acabar de manera immediata amb la restitució dels drets col·lectius i individuals. Aquest retrocés generalitzat ha impedit optar per una solució negociada del conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol.

És imprescindible canviar el sistema de finançament de les Illes Balears i posar fi a l’espoli fiscal que patim. Un finançament just és l’única manera de garantir la igualtat d’oportunitats a les Illes Balears. En l’àmbit social, tant l’STEI com la Confederació Intersindical entenen que cal aplicar un pla de xoc urgent per fer front a l’emergència climàtica, a les violències masclistes, a l’atur, a la precarietat, a l’exclusió i a les desigualtats socials que impregnen el mercat laboral i la societat per efecte de les polítiques antisocials, les retallades i la pèrdua de drets. És per això que cal un canvi de les polítiques que s’han de dur a terme en el futur per afavorir un canvi real que beneficiï les treballadores i els treballadors, els sectors socials més desfavorits i la majoria de la societat, que no pot suportar per més temps les actuals condicions laborals i de vida.

Per l’STEI i la Confederació Intersindical calen mesures com aquestes:

  • Blindar les normes mediambientals
  • Aplicar urgentment el Conveni d’Istanbul i dotar de pressupost la Llei contra la violència de gènere i la Llei d’igualtat
  • Derogar les dues darreres reformes laborals, la Llei mordassa i les reformes de les pensions de 2011 i 2013
  • Millorar la qualitat de l’ocupació i dels salaris
  • Liquidar la bretxa salarial i totes les discriminacions en el mercat laboral per raó de gènere, orientació sexual, edat o procedència
  • Incrementar el sou mínim interprofessional (SMI); establir la renda bàsica universal; incrementar els serveis públics de titularitat pública
  • Fer una reforma fiscal progressiva i posar punt al frau fiscal
  • Fer desaparèixer l’economia submergida i les situacions contractuals irregulars, que proliferen tant al llarg dels darrers temps

L’STEI i la Confederació Intersindical consideren que per facilitar aquests canvis i aquestes polítiques cal que les treballadores i treballadors i els sector socials més desfavorits s’organitzin i es mobilitzin. Només així obligarem el futur Govern a escoltar-nos i a prendre les mesures necessàries per a assolir un estat de benestar per a totes i tots. Perquè sense mobilització social i laboral no serà possible un canvi real ni avançar cap a una societat més justa i igualitària.