Ara que es tramita el Pressupost de la CAIB per al 2023, l’STEI Intersindical ha enviat un escrit als grups parlamentaris demòcrates, demanant-los que reverteixin el que ha estat un episodi negatiu i únic (només ho va aplicar l’Administració autonòmica per al seu personal) de la política retributiva d’aquest govern, que va decidir no fer efectiu l'increment estatal del 2 % (només el va aplicar als triennis) corresponent al 2020, i només va aplicar el 0,9 % corresponent al 2021 sobre el sou base i els triennis. Per tant, l'apujada del 2022 s’ha fet sobre les quanties de les retribucions complementàries del 2019.

Pel que fa al personal laboral i del sector públic instrumental autonòmic, no recupera el 2 % del sou base corresponent al 2020 i no aplicat durant el 2020, 2021 i 2022. Pel que fa al personal funcionari i estatutari, no recupera les minoracions aplicades a un complement durant 2020, 2021 i 2022. Ambdós col·lectius tampoc recuperen ni el 2 % del 2020 ni el 0,9 % del 2021 sobre les retribucions complementàries

Amb un Pressupost per al 2023 expansiu, consideram que es podrien revertir aquestes mesures aplicades el 2020 i el 2021 per a fer efectiva la pujada estatal i no ser l’única administració de l’estat que no ho ha aplicat al seu personal. Un fet que preocupa especialment és que les secretaries generals dels diferents departaments del GOIB comencen a percebre un volum considerable de fuga de talent, perquè molta gent que és a les borses d’interins de la CAIB prefereix fer feina a altres administracions o a empreses privades, on les condicions retributives són millors.