Seran inhàbils els dissabtes i diumenges i els festius estatals i de la comunitat
Són 12 dies que no computen en els terminis administratius


El Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, el projecte de decret que fixa el calendari de dies inhàbils a l’efecte del còmput de terminis administratius per a l’any 2021 a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Tal com estableix aquest decret, els dies inhàbils a la comunitat autònoma seran, a més dels dissabtes i els diumenges, les festes laborals d’àmbit estatal i de la comunitat autònoma següents:

1 de gener, dia de Cap d’Any
6 de gener, Epifania del Senyor
1 de març, Dia de les Illes Balears
1 d’abril, Dijous Sant
2 d’abril, Divendres Sant
5 d’abril, dilluns de Pasqua
1 de maig, festa del treball
12 d’octubre, festa nacional
1 de novembre, dia de Tots Sants
6 de desembre, dia de la Constitució
8 de desembre, Immaculada Concepció
25 de desembre, dia de Nadal

Així mateix, tal com estableix el decret, són dies inhàbils a cada municipi de les Illes Balears els dies de les respectives festes locals, les quals consten en el calendari laboral general i local per a l’any 2021, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del passat 15 d’octubre. Així mateix, a la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma, seran dies inhàbils, a més dels dissabtes i els diumenges, els 12 dies establerts en aquest decret per a tota la comunitat autònoma.