A les portes del 28M, cal exercir els nostres drets i deures polítics amb responsabilitat, a partir de la reflexió sobre el passat, el present i el futur de les Illes Balears i dels municipis.

En aquestes eleccions autonòmiques i locals es decideixen les polítiques que s’aplicaran al conjunt de les Illes Balears, a cadascuna de les Illes i a cadascun dels municipis durant els propers quatre anys.

Està molt clar que les majories absolutes en l’àmbit autonòmic i als consells insulars han passat a la història i els governs seran de coalició o de minoria. Les prediccions compartides indiquen que hi haurà poca diferència entre les esquerres i les dretes i no se sap cap a on tombarà la balança de govern. En l’àmbit municipal és diferent i “cada municipi és un món”.

Però sí que podem dir que els programes i les campanyes electorals de cada partit marquen perfectament el que són polítiques d’esquerres i de dretes, el que són polítiques per a les persones i el que són polítiques per al capital i l’especulació, el que són polítiques per a la normalització lingüística i el que són polítiques per a marginar la llengua catalana, el que són polítiques d’intervenció de les administracions i el que són polítiques de lliure mercat, el que són polítiques de sostenibilitat i el que són polítiques d’excés de consum i de depredació del territori.

A més, cal combatre el populisme de l’extrema dreta que ha irromput al panorama polític illenc i municipal amb un discurs racista, xenòfob, homòfob, masclista i contra la llengua catalana. L’extrema dreta es presenta amb un programa carregat d’odi i buit de cohesió social.

Cal apostar decididament per un estat de benestar real i efectiu, en unes Illes Balears amb una taxa elevada de migració, amb un model econòmic mancat de la diversificació i centrat en el turisme; el model econòmic, territorial i mediambiental ha de ser respectuós amb la fragilitat insular del nostre territori; i les polítiques socials han d’afavorir la inclusió, la igualtat i la cohesió. El cost de l’habitatge i el canvi climàtic són temes que s’han de resoldre a curt termini.

Aquesta cohesió també ha de ser territorial, tenint en compte la triple insularitat de les Illes Balears: des de tots els àmbits s’han d’aplicar polítiques que aconsegueixin la igualtat de serveis, costos i oportunitats per a tots els habitants illencs.

Pel que fa als serveis públics, també cal parar esment a les propostes que pretenen aprimar les administracions i que aquestes deixin de ser intervencionistes a fi que sigui el lliure mercat el motor que reguli la vida de les persones. És, en definitiva, el socialisme contra el capitalisme.

L’atenció a les persones majors, les persones que estan soles, les persones amb discapacitat i el jovent també és un signe de benestar que hem d’exigir com a acte de responsabilitat.

Si volem recuperar, protegir i conquerir drets socials i laborals, hem d’exercir els nostres drets i deures polítics.

Votar és un dret o —més bé— un deure polític que no podem defugir. Com a membres d’una societat, som responsables del seu esdevenir, ja sigui per acció o per omissió.

El dia 28 de maig hem de participar a les eleccions amb el nostre vot, a partir de la reflexió i la responsabilitat. No anar a votar també serà una decisió política que no ens eximeix de responsabilitat.