La proposició de llei contra el català que ha registrat el grup parlamentari de VOX al Parlament de les Illes Balears és un bunyol jurídic contradictori que ataca el bloc constitucional. El document afirma que el caràcter de llengua pròpia que l’Estatut d’autonomia atorga al català no s’ajusta al que disposa la Constitució espanyola. En concret, aquest és el fragment:

A pesar del marco lingüístico establecido en la Constitución algunos de los Estatutos de Autonomía, amparándose torticeramente en el artículo del 3.3 CE, distinguieron entre una lengua regional «propia» respecto del castellano.

És sabut que els estatuts d’autonomia formen part de l’anomenat “bloc de constitucionalitat” a l’Estat espanyol. Per tant, si el text es convertís en una llei, el Parlament de les Illes Balears acabaria aprovant que el caràcter de llengua pròpia del català és “torticero”; és a dir, no s’ajusta a la llei.

A banda d’això, el text és un autèntic nyap jurídic, amb articles que es contradiuen entre ells. De fet, la mateixa proposta de llei incompleix el que regula (només ha estat registrada en espanyol). També és un atac a la llengua catalana en els llocs en què ha guanyat presència (bàsicament l’Administració, en la qual es preveuen sancions per usar el català) i un marc jurídic perfecte per a la discriminació del català en els àmbits en què té menys ús (no preveu sancions a l’empresa privada, per exemple).

Per tot això, l’STEI Intersindical demana a la presidenta Prohens que es desmarqui immediatament de la proposta de llei. I demana al Partit Popular i a totes les forces que tenen acords institucionals amb VOX que anunciïn que els trencaran si no es retira aquesta proposició de llei.