L'STEI proposa la reedició del pacte d'estabilitat a la darrera mesa d'educació.

 

cosme ib32

(a partir del minut 11:04)