registre

L'STEI Intersindical ha adreçat un escrit a diversos grups del Parlament de les Illes Balears perquè la Llei de pressuposts no permeti congelar les retribucions.

Amb el redactat del Projecte de llei, el Govern Armengol pretén poder congelar les retribucions del personal empleat públic encara que la Llei de pressuposts de l'Estat l'incrementi (la previsió actual és de fins a un 3,55 % de pujada). Això afecta els empleats públics de totes les administracions territorials de les Illes Balears (docents, sanitaris, serveis generals i sector públic) i el personal docent de l'escola concertada.