Compartesc que, en un moment donat, l’Administració pública decidís que els infants amb necessitats educatives especials de la nostra Comunitat fossin escolaritzats als centres ordinaris amb la resta de nins i nines. Això va disparar la necessitat de professionals per atendre i auxiliar aquests nins i nines durant el seu procés d’aprenentatge. Aquests professionals, a les nostres Illes, són els Auxiliars Tècnics Educatius (ATE).

Llegeix més