Les activitats que conformen la unitat aborden diversos aspectes de la Cultura Àrab, parteixen de les idees i vivències prèvies dels participants i propicien el diàleg, la investigació i l'intercanvi de coneixements.

La unitat didàctica pot ser treballada de manera conjunta i coordinada per professors de diferents assignatures. Les activitats proposades a cada mòdul tenen una concepció global de l'aprenentatge i no se circumscriuen a una sola matèria.

 

Portada Cultura Àrab