L’STEI Intersindical ha registrat avui un escrit adreçat a la Direcció General de Treball i Salut Laboral en què demana a l’autoritat laboral que suspengui els processos electorals que diferents sindicats pretenen reactivar durant el mes de setembre.

Aquests processos es pretenen reactivar a l’empara de l’Acord que la Direcció General de Salut Laboral i els sindicats UGT, CCOO i USO varen signar el dia 2 de juliol d’enguany.

L’STEI Intersinical destaca en l’escrit que ha registrat que el nombre de casos actius en data d’ahir de
SARS-CoV-2 a les Balears, 2237, multiplica per quinze el nombre de casos actius (145) en la data en què que es va signar aquest acord.

Ateses aquestes circumstàncies, l’STEI Intersindical ha recordat algunes dificultats que suposa la pandèmia per al desenvolupament normal d’aquests processos: hi ha restriccions d’accés als centres de treball que s’han dictat a l’empara del que prescriuen les autoritats sanitàries; està prohibit que es reuneixin en un mateix espai més de 10 persones; les quarantenes a què estan sotmeses molts de treballadors els impedirien poder votar...