L’STEI Intersindical posa tota la seva força, tot el seu coneixement i tot el seu potencial al servei de la protecció de la salut de la classe treballadora de les Illes Balears. Els delegats de personal del nostre sindicat estan disposats a paralitzar l’activitat laboral presencial com preveu l’article 21.3 de la Llei de prevenció de riscs laborals en cas que l’Administració i les empreses no garanteixin que el personal que representam no estigui en perill per a la seva salut als centres de treball.

Avui, la Junta de Personal Docent no Universitari ha acordat, en compliment de la Llei de prevenció de riscs laborals, paralitzar l’activitat als centres educatius. L’esforç que estan fent mestres i professors des de ca seva amb una feina impagable garanteix la continuïtat de la tasca educativa.

És important destacar que la recepta que aplica el Govern balear per a aquest estat d’alarma és lluny dels valors de participació que varen orientar els Acords de Bellver. El Govern Armengol està aplicant la recepta Sánchez. Sense sortir del búnker en què s’ha instal·lat, el Govern ha renunciat a tenir interlocució directa amb els sindicats que representen la majoria del personal empleat públic. Les mesures publicades al BOIB d’ahir sobre personal de Serveis Generals i del sector públic instrumental NO s’han negociat a les meses corresponents. Per tant, ni s’ha escoltat la veu dels qui representam les persones que hauran de dur a terme aquestes mesures. En conseqüència, són pensades exclusivament per quedar bé davant els mitjans i la ciutadania en general.

Pel que fa al personal sanitari, hi ha una desinformació total sobre mesures de conciliació per a la gent que necessita atendre criatures o persones majors a casa. És urgent que es negociïn mesures que combinin la necessitat d’incrementar l’esforç de la sanitat pública amb l’empara de les persones que tenen altres persones a càrrec i que veuen com disminueixen també els serveis socials domiciliaris.

Si la millor prevenció per aturar el contagi del virus és el confinament de la gent a ca seva, les mesures que prenen els governs espanyol i balear no van encaminades a aconseguir el màxim possible aquest confinament. Només hauria d’estar permesa l’activitat laboral dels serveis essencials per a la ciutadania.

Com a representants de la classe treballadora, no podem romandre impassibles davant l’alt risc al qual estan sotmesos els treballadors i les treballadores. Exercirem les potestats que ens atribueix la Llei de prevenció de riscs laborals.

Reclamam un pla social, econòmic i laboral del Govern de l’estat, que protegeixi la majoria social i la ciutadania més vulnerable.